• Phone Number

  • 8448565577

line
  • Address,

  • Shahapur Thane, 421601

line

About Us

प्रस्तावना
वर्ष २०१६ रोजी श्री अविनाश गायकवाड आणि श्रीमती कविता अविनाश गायकवाड या उभयताांनी दत्तराज फार्म हाऊस संपादित केले. त्यावेळची आजूबाजूची ओसाड रानमाळाची जागा उभयताांनी स्वकष्टाने सुंदर वनराईने फुलवून टाकली. त्याच बरोबर श्री अविनाश गायकवाड आणि श्रीमती कविता अविनाश गायकवाड हे सात्विक दाम्पत्य सामाजिक बांधिलकी जपत आहेत. या दाम्पत्याने पूर्ण केलेले संकल्प पाहता नतमस्तक व्हावेसे वाटेल

मोबाईल सोडून खेळ खेळूया
वेळ वाचवून आरोग्यसंपन्न होऊया

Our Service Sections

Sports

Events

Fun

OUR Gallery

Best of our photo and portfolio we include

Send us a message

get in touch

8448565577

info@ladidasports.com

Omkareshwar Mandir, Dattaraj Farm House, Next to Liberty Oil Mill, Sarlambe Road, Kharivali, 421601, Shahapur Thane, Maharashtra